3 lipca  w sieradzkim skansenie rozpoczęła się kolejna edycja „Sieradzkich Spotkań z Kulturą Ludową”, cyklicznej imprezy folklorystycznej organizowanej od pięciu lat w okresie wakacyjnym. Podczas pierwszej z zaplanowanych imprez wystąpiły trzy zespoły: „Rożnowska Dolina” z Rożnowa (powiat nowosądecki), Polskiego Artystycznego Zespołu Pieśni i Tańca “Wilia” (Litwa) oraz dziecięcy zespół „Kukułeczki” z Zduńskiej Woli.

Zespół „Rożnowska Dolina” przedstawił tańce Lachów Sądeckich takie jak: krakowiaki, polki, tramel-polki, sztajerki, szurok i krzyżok. Jako drugi zaprezentował się zespół „Wilia” w tańcach kresowych charakterystycznych dla Wileńszczyzny. W swoim repertuarze “Wilia” ma także folklor różnych regionów Polski oraz polskie tańce narodowe. Zespół założono w 1955 roku w Wilnie. Był to pierwszy polski zespół, który powstał za wschodnią granicą Polski po II wojnie światowej. Za całokształt działalności artystycznej i kultywowanie tradycji polskich na Litwie zespół został wyróżniony m.in.: odznaką “Zasłużony dla kultury polskiej”, medalem im. Oskara Kolberga oraz odznaką Marszałka Senatu RP “Złoty laur”. Na koniec wystąpił dziecięcy zespół „Kukułeczki” prowadzony przez p. Maję Donat. Zespół działa dopiero od roku, a ich występ był jednym z pierwszych. Grupa ma  w repertuarze ma popularne piosenki i tańce ludowe z różnych regionów etnograficznych Polski.

            Pogoda była nad wyraz dobra, więc publiczność licznie przybyła do sieradzkiego skansenu oglądać występy zaproszonych zespołów.