14 kwietnia odbyło się spotkanie promujące projekt ŁDK p.t.: „Sieradzkie szycie, nie tylko petanka. W kręgu haftów regionalnych. III Edycja”. Nasze Muzeum współpracuje z ŁDK przy realizacji tego zadania. Spotkanie składało się z dwóch części. W pierwszej p. Danuta Wachowska, kierownik Działu Dziedzictwa Kulturowego i Folkloru Regionu ŁDK przedstawiła ideę i  program projektu. W drugiej części pani Alicji Woźniak – kustosza Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi i zarazem koordynator zadania wygłosiła prelekcję poświęconą sieradzkiemu strojowi ludowemu. W sposób szczególny zostało omówione zagadnienie sieradzkiego haftu: jego geneza i przemian w czasie  oraz używane techniki i wzornictwo.