11.02.2016 r. została otwarta w Muzeum nowa wystawa czasowa “Skarby sieradzkich kolekcjonerów” Eksponaty ze swoich zbiorów pokazało 17 kolekcjonerów, członków Sieradzkiego Klubu Kolekcjonera i Hobbysty. Na wystawie zobaczymy, pocztówki, płyty winylowe , monety i medaliki, kafle, porcelanę, stare lampy naftowe i wiele innych interesujących przedmiotów. Wszystkich prezentowanych eksponatów jest ponad 3000. Jest to druga wystawa Sieradzkiego Klubu Kolekcjonera i Hobbysty organizowana w Muzeum od momentu reaktywowania klubu w 2009 r.

Celem Klubu jest pogłębianie wiedzy, propagowanie kolekcjonerstwa we wszystkich środowiskach społecznych i przedziałach wiekowych, szerzenie zamiłowania do sztuki, wymiana doświadczeń i eksponatów, umożliwianie samokształcenia oraz wskazywanie na kulturalno-wychowawczy wpływ rożnych pasji, a także ocalenie rzeczy starych jak i  współczesnych od zniszczenia i zapomnienia. Priorytetem działalności członków klubu jest zbieranie rzeczy związanych z naszym miastem Sieradzem i jego okolicami.

Wystawa będzie czynna do 24.04.2016 r.