5 lutego br miał miejsce kolejny wykład w ramach muzealnego Studium Regionalnego. Tym razem nawiązywał do rocznicy zbombardowania miasta przez lotnictwo sowieckie w dniu 20 stycznia 1945 roku. Dyrektor Jerzy Kowalski omówił szczegółowo przebieg badań i kwerend przeprowadzonych przez Muzeum w latach 2005-2006, w wyniku których ustalone nazwiska zabitych sieradzan, oraz działania zmierzające do ich upamiętnienia na Ścianie Memorialnej przy sieradzkiej kolegiacie. Podkreślił, iż to upamiętnienie możliwe było dzięki serdecznemu zaangażowaniu i wsparciu: sieradzkiej parafii p.w. Wszystkich Świętych, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Sieradzkiego   Towarzystwa Strzeleckiego – Bractwa Kurkowego.