W dniu 01 sierpnia o godz. 12.00, w 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego miało miejsce spotkanie członków Klubu Historycznego im. S. Roweckiego “Grota” w Sieradzu na cmentarzu parafialnym przy ul. Wojska Polskiego. Spotkanie odbyło się przy mogile ks. infułata Apolinarego Leśniewskiego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Klubu, młodzież z Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Złoczewie, wicestarosta sieradzki Marek Kanicki,   przewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu Mirosław Owczarek, mieszkańcy Sieradza i sympatycy Klubu. Okolicznościową prelekcję  dotyczącą Powstańców warszawskich z Sieradza wygłosił regionalista Jan Pietrzak, w której przybliżył biogram księdza Apolinarego Leśniewskiego. O księdzu infułacie wszyscy żyjący sieradzanie mówią z dumą, że był prawdziwym Polakiem, dla którego Polska była zawsze najważniejsza. Po wybuchu Powstania Warszawskiego Apolinary Leśniewski został mianowany, w stopniu kapitana, kapelanem Armii Krajowej na okręg Warszawa – Śródmieście. 16. września 1944 roku otrzymał awans na stopień majora. Płomienne kazania księdza Leśniewskiego dodawały powstańcom otuchy, zagrzewając ich do dalszej walki. Jan Pietrzak zaznaczył również, że na sieradzkiej nekropoli spoczywają jeszcze inni Powstańcy: Teresa Bidas-Malinowska, Walenty Błoński, Kazimierz Jarociński , Henryk Mąka ps. „Dulicz”, Eugeniusz Polak. Barbara Przybylska, Eugenia Szczepaniak oraz Maria Magdalena Ziemacka (Maciejewska). Swoje symboliczne mogiły mają tutaj również Zofia Bożena Raźniewska ps. „Kuba” oraz Kazimierz Jarociński. O ich grobach również należy pamiętać. Następnie głos zabrali  przewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu M. Owczarek oraz wicestarosta M. Kanicki. Na grobie księdza Apolinarego Leśniewskiego złożone zostały wiązanki kwiatów oraz zapalone znicze. Wszyscy zgromadzeni otrzymali na pamiątkę obrazek, na którym znajduje się obraz Matki Boskiej Armii Krajowej namalowany przez Irenę Pokrzywnicką, a przechowywany w Sieradzu przez księdza Apolinarego Leśniewskiego. Obecnie obraz znajduje się w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego. Za kwiaty członkowie Klubu składają serdeczne podziękowania kwiaciarni „Florystyka Śniegula” z Błaszek.