Zarząd Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego “Grota” w Sieradzu zaprasza na wykład “Represje wobec Żołnierzy Wyklętych w powiecie sieradzkim”, który wygłosi Henryka Bronka – emerytowany nauczyciel, historyk. Odczyt odbędzie się 1 marca 2019 r. o godz. 12:00 w Muzeum Okręgowym w Sieradzu, ul. Zamkowa 1.