Dnia 02 września 2013 r. członkowie sieradzkiego Klubu Historycznego im. Roweckiego “Grota” oraz zaproszeni członkowie Klubów Historycznych im. Roweckiego “Grota” z Kalisza, Pabianic, Wielunia i Zduńskiej Woli uczestniczyli w dwóch spotkaniach na terenie Sieradza. Pierwsze spotkanie miało miejsce w sali parafialnej w Sieradzu przy ul. Kolegiackiej 11 o godz. 13.15. Prezes IPN dr Łukasz Kamiński oraz proboszcz parafii Rzymsko-Katolickiej w Sieradzu zaprosili na otwarcie wystawy przygotowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Łodzi nt. “Kościół na ziemi łódzkiej wobec dwóch totalitaryzmów”. Zgromadzonych powitał ks. Marian Bronikowski, następnie głos zabrali: prezes IPN dr Łukasz Kamiński, prezydent miasta Sieradza Jacek Walczk, w-ce marszałek województwa Dorota Ryll – po wystąpieniach w/w osób wszyscy mogli obejrzeć wystawę; będzie ona czynna do 15 września 2013 r. Następnie wszyscy udali się na ul. Orzechową w Sieradzu – tam o godz. 14.30 odbyła się uroczystość poświęcenia tablicy na murze Zakładu Karnego. Tablica upamiętnia imiona i nazwiska jedenastu funkcjonariuszy więzienia w Sieradzu, którzy zostali zamordowani przez NKWD na terenie Związku Radzieckiego w latach II wojny światowej. Zgromadzonych gości powitał dyr. Zakładu Karnego w Sieradzu, następnie głos zabrali: prezes IPN dr Łukasz Kamiński, w-ce marszałek województwa Dorota Ryll. Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonali: prezes IPN dr Łukasz Kamiński, w-ce marszałek województwa Dorota Ryll oraz płk Jacek Kitliński- zastępca dyr. Generalnego Służby Więziennej. Następnie ks. Marian Bronikowski odmówił modlitwę i poświęcił tablicę. Zaproszeni goście oraz delegacje złożyły kwiaty, m.in. Adam Siwek – naczelnik Wydziału Krajowego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, płk Danuta Kalaman – komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, płk Marek Lipiński – dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, płk Jacek Kitliński – z-ca dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Marek Drużka – dyr. Oddziału IPN w Łodzi, starosta sieradzki – Dariusz Olejnik, prezydent m. Sieradza Jacek Walczak, delegacje PSP, Straży Miejskiej oraz rodziny pomordowanych. Po odsłonięciu tablicy i złożeniu kwiatów wszyscy przybyli weszli na teren zakładu Karnego w Sieradzu, gdzie odsłonięto wystawę zatytułowaną “Zbrodnia Katyńska” przygotowaną przez pracowników IPN oddział w Łodzi. Głos zabrali: prezes IPN dr Łukasz Kamiński oraz dr Joanna Żelazko. Następnie funkcjonariusz Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, por. Jakub Werbiński został odznaczony Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej – na wniosek IPN odznaczenie przyznała Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – medal wręczył Adam Siwka oraz prezes IPN dr Łukasz Kamiński. Odznaczony Jakub Werbiński podziękował m.in. Antoniemu Galińskiemu za możliwość edukowania osadzonych w zakresie historii (współpracę z IPN por. Werbiński rozpoczął w 2008 r.). Następnie zaproszeni goście przeszli do sali konferencyjnej ZK, gdzie odbył się wykład prezesa IPN dr Łukasza Kamińskiego nt. “Sierpień 1980. Narodziny Solidarności” ; wykład przeznaczony był dla osadzonych oraz zaproszonych członków Klubów Historycznych im. Roweckiego “Grota” z Kalisza, Pabianic, Sieradza, Wielunia i Zduńskiej Woli. W dyskusji zabrał głos jeden z osadzonych, który podziękował za możliwość poznawania historii. Na tym uroczystości w Sieradzu dobiegły końca.