Kolejnym spotkaniem w ramach „Studium Regionalnego” było spotkanie, w dniu 25. września 2015 roku, z prof. dr. hab. Tadeuszem Olejnikiem z Wielunia na temat początków sieradzkiej straży pożarnej. W swoim wykładzie pt.: „Narodziny Ochotniczej Straży Ogniowej w Sieradzu”  Profesor wskazał najpierw na uwarunkowania polityczno-gospodarcze w ówczesnym Królestwie Polskim, które przekonały rząd carski do wyrażania zgody na powstawanie straży ogniowych, a następnie na miejscowe realia w miastach guberni kaliskiej, w skład której wchodził Sieradz, poczynając od Kalisza, w którym straż ogniową założono w 1864 roku. Potem zapoznał zebranych z dokumentami założycielskimi sieradzkiej Straży Ogniowej, jakie znajdują się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie i w Archiwum w Kaliszu, pokazującymi wysiłek i upór sieradzan, w latach 1875 -1876, w dążeniu do powołania własnej straży ogniowej. Ilustracją do wykładu prof. Olejnika była wystawa monografii straży pożarnych w różnych miejscowościach jego autorstwa. Prof. Tadeusz Olejnik jest bowiem najwybitniejszym znawcą historii pożarnictwa na ziemiach polskich i autorem największej liczby monografii poświęconych tej tematyce. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zarówno ochotniczej, jak i państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu. Na zakończenie spotkania Profesor przekazał swoje najnowsze monografie strażackie do biblioteki naszego Muzeum.