16 października 2018 r. w ramach studium regionalnego w Muzeum Okręgowym, odbyło się  spotkanie poświęcone historii sieradzkiego zakładu karnego. Prelegent kpt. Michał Bogus, rzecznik prasowy dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu, opowiedział o funkcjonowaniu więzienia w różnych okresach historii Polski: w czasach zaborów, okupacji niemieckiej, w czasach stalinowskich  i niepodległości, a także w odmiennych systemach prawnych, w tym penitencjarnych. Więźniami zakładu byli mężczyźni i kobiety, osoby młodociane, tymczasowo zatrzymani, skazani na pozbawienie wolności, przestępcy kryminalni i uznani za politycznych. Początki sieradzkiego więzienia to rok 1836, kiedy  z inicjatywy reformatora więziennictwa polskiego Fryderyka Skarbka, sieradzkie więzienie stało się jednym z pierwszych tego typu zakładów w Europie. Przed nim podobny obiekt powstał w Genewie i Lozannie. Obecnie sieradzkie więzienie liczy sobie już 182 lata i nadal funkcjonuje a karę pozbawienia wolności odsiaduje ponad 900 osób.