8 grudnia 2016 roku, w ramach Studium Regionalnego, odbyło się spotkanie poświęcone s. Magdalenie Hekker.

Natalia Emilia Teofila Hekker (ur. 9 grudnia 18991 r. w Symferopolu, zm. 12 listopada 1984 r. w Sieradzu) do Zgromadzenia  Sióstr Urszulanek SJK wstąpiła 11 lipca 1930 r. w Pniewach przyjmując imię s. Marii Magdaleny od Jezusa Dobrego Pasterza.

Od 1933 r. do śmierci przebywała w sieradzkim Klasztorze S. Urszulanek. Odbyła studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim, uczyła się rysunku i malarstwa w Krakowie, Paryżu i Florencji, w listopadzie 1927 r. uzyskała dyplom nauczyciela szkół państwowych średnich.

Jej – ponad pół wieku trwający – pobyt w Sieradzu wypełniony był pracą dla społeczności lokalnej: zajmowała się opieką nad rannymi żołnierzami i chorymi w sieradzkim szpitalu, organizowała pomoc dla jeńców, więźniów obozów koncentracyjnych i deportowanych na roboty przymusowe oraz dla zakonu: będąc kustoszem klasztoru przeprowadziła w jego murach szereg prac konserwatorskich.

Była nauczycielem i wychowawcą młodzieży, pisała wiersze i malowała obrazy, które obecnie znajdują się w kościołach w Poznaniu, Włocławku i Sieradzu.

Jej grób znajduje się na cmentarzu parafialnym w Sieradzu.