9 listopada odbyło się spotkanie promocyjne bezpłatnego wydawnictwa “STARY SZPITAL W SIERADZU. Historia w zarysie” do którego zebrał materiały Andrzej Stępień. W opracowaniu publikacji pomogło Muzeum Okręgowe w Sieradzu.

Od autora:

Nasz Szpital jest najstarszą czynną placówką medyczną w województwie łódzkim, obecnie trochę zapomnianą, będącą w cieniu szpitala przy ul. Armii Krajowej. Jak do tej pory szpital nie doczekał się większego opracowania dotyczącego jego historii i działalności na przestrzeni prawie 170 lat istnienia. Swoimi działaniami chcemy wypełnić lukę i przybliżyć mieszkańcom miasta i regionu dzieje szpitala i przypomnieć sylwetki osób pracujących w nim, zasłużonych zarówno dla szpitala jak i miasta. Pragniemy wzbudzić w mieszkańcach Sieradza poczucie dumy, że mają w swoim mieście prawdziwą perełkę w postaci najstarszego czynnego szpitala w woj. łódzkim, wybudowanego w większości dzięki funduszom, staraniom i zaangażowaniu ówczesnej społeczności lokalnej.

Inicjatywę uczczenia zbliżającej się w przyszłym roku 170 rocznicy istnienia Szpitala i jego patrona św. Józefa, którego 2021 r.  papież Franciszek ogłosił rokiem św. Józefa, podjęła grupa nieformalna „Z pasją dla Sieradza” (składająca się głównie z pracowników Szpitala przy ul. Nenckiego w Sieradzu) oraz  Muzeum Okręgowe w Sieradzu i Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział w Sieradzu. Z instytucjami tymi współpracujemy już  od dłuższego czasu i jest to bardzo cenna i owocna współpraca.  Nasza grupa nieformalna gromadziła i nadal zbiera materiały m.in. archiwalne fotografie, wspomnienia byłych pracowników i mieszkańców dokumentujące działalność szpitala przy ul. Marcelego Nenckiego w Sieradzu. Nasza publikacja będzie bezpłatna, dzięki sfinansowaniu w ramach Lokalnego Programu Mikrograntów: Program mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców Sieradz 2021 ze środków Miasta Sieradza oraz przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021- 2030. Program  realizowany przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich Opus w Łodzi. Doradcami ze strony Opusa  na region Sieradza w obecnej edycji mikrograntów są : Agnieszka Furmaniak i Aleksandra Wasilewska, którym jesteśmy bardzo wdzięczni za profesjonalne doradztwo i  miłą współpracę.

Naszą publikację będzie możliwość uzyskać w Centrum Informacji Kulturalnej, Bibliotece Powiatowej oraz w Bibliotece Pedagogicznej. Wersja elektroniczna publikacji będzie dostępna na stronach internetowych miasta Sieradza.

Grupa nieformalna
Z pasją dla Sieradza