31 sierpnia 2017 r. w ramach Studium Regionalnego odbyło się spotkanie wspomnieniowe poświęcone Marii Wisińskiej-Klubie, dawnej dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu.

Maria Wisińska-Kluba urodziła się 1947 r. w Częstochowie. Dzieciństwo spędziła w Karsznicach. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości rozpoczęła studia historyczne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego.   Większość swojego życia zawodowego związała z naszym Muzeum. Zanim w 1981 r. powierzono jej obowiązki dyrektora, była kierownikiem jego działu historycznego. W 1990 r. przeszła do pracy w Biurze Dokumentacji Zabytków Województwa Sieradzkiego. W 1992 r. objęła stanowisko kierownika sieradzkiego Oddziału Archiwum Państwowego w Łodzi, gdzie pracowała do emerytury. Historia była jej pasją życiową. Szczególnie interesował ją okres od XVI do XVIII w., zwłaszcza dzieje miasta Sieradza oraz dawnego województwa sieradzkiego. Realizowała się także na niwie społecznej. Stowarzyszeniem z którym najmocniej się związała było Polskie Towarzystwo Historyczne, gdzie była przewodniczącą sieradzkiego koła. Była również członkiem Wojewódzkiej Komisji do Spraw Izb Pamięci Narodowej, Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi – Instytutu Pamięci Narodowej, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Towarzystwa Przyjaciół Sieradza. Działała też jako instruktor Związku Harcerstwa Polskiego. Zmarła w 2009 r.