23 października odbyło się kolejne spotkanie w ramach prowadzonego cyklicznie „Studium Regionalnego”. Temat wykładu brzmiał: „Stanisław Korpa najwybitniejszy rzeźbiarz ludowy Ziemi Sieradzkiej”. Prelegentem był mgr Paweł Kieroń, kierownik Działu Etnograficznego w sieradzkim Muzeum. Wykład, połączony z multimedialną prezentacją składał się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono sylwetkę Stanisława Korpy, najważniejsze momenty  życia artysty oraz jego liczne osiągnięcia. W drugiej części autor prelekcji skoncentrował  się na  przedstawienie charakterystycznych cech stylistycznych oraz tematyki prac Stanisława Korpy, ze szczególnym omówieniem rzeźby. Dla Stanisława Korpy wieś sieradzka, zamieszkujący ją ludzie, ich życie codzienne i świąteczne,  ta zapamiętana z lat dzieciństwa i młodości stała się źródłem inspiracji. Stanisław Korpa to artysta nowatorski, który nie boi się sięgać po nowe środki estetycznego wyrazu.