10.08.2017 r. została otwarta w Muzeum  Okręgowym w Sieradzu wystawa zorganizowana przez IPN Oddział w Łodzi “STANISŁAW SOJCZYŃSKI “WARSZYC” I KONSPIRACYJNE WOJSKO POLSKIE”

Ekspozycja ukazuje drogę życiową kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” jako jednego z wielu żołnierzy Armii Krajowej, którzy nie złożyli broni w 1945 r., uznając że Polska pod rządami komunistów nie jest wolnym i suwerennym krajem. Pokazuje także losy jego podkomendnych.

Stanisław Sojczyński „Warszyc” był organizatorem i dowódcą Konspiracyjnego Wojska Polskiego – najsilniejszej organizacji antykomunistycznego podziemia, działającej w centralnej Polsce. W 1946 r. został aresztowany przez UB i skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi na karę śmierci. „Warszyc” i jego pięciu podkomendnych zostało zamordowanych 19 lutego 1947 r. na trzy dni przed ogłoszeniem amnestii. Do dziś nie udało się odnaleźć miejsc pochówku straconych.

Autorami scenariusza wystawy są Paweł Kowalski i dr Tomasz Toborek. Projekt plastyczny opracowała dr Milena Romanowska. Na wystawie wykorzystano zdjęcia ze zbiorów: Agencji Fotonowa, Bundesarchiv, Fotopolska.eu, Imperial War Museums, Instytutu Pamięci Narodowej, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Ośrodka Karta, Tomasza Toborka, Wikimedia Commons, Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

Wystawa będzie czynna do 08.10,2017 r.