W dniu 19 września 2013 r. w sieradzkim Centrum Informacji Kulturalnej odbyła się promocja monotematycznego, 14. tomu Sieradzkiego Rocznika Muzealnego wydanego pod tytułem: „Stary Sieradz na tle badań archeologicznych i historycznych”. Wydawnictwo zostało sfinansowane w ramach programu promocyjnego pn. „Kulturalna Starówka – tu bije serce miasta” w ramach projektu „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka Starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu”.
Zamieszczone zostały w nim wyniki najnowszych badań archeologów i historyków prowadzonych w Sieradzu aktualnie lub w latach wcześniejszych, a dotąd nie publikowane.
Autorami zamieszczonych opracowań są: prof. Urszula Sowina z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, profesorowie: Alicja Szymczakowa, Witold Jarno i Andrzej Tomaszewicz z Uniwersytetu Łódzkiego, mgr Tomasz Olszacki z Pracowni Archeologicznej „TRECENTO” z Łodzi oraz pracownicy Muzeum Okręgowego w Sieradzu: mgr Marek Urbański, mgr Piotr Kurowicz i mgr Jerzy Kowalski. Wszystkie wymienione osoby swoimi zainteresowaniami, badaniami i publikacjami związane są bardzo mocno z Sieradzem.
Wymienionych autorów przedstawił prezentując jednocześnie ich wcześniejsze prace dotyczące Sieradza redaktor tomu mgr Jerzy Kowalski. Następnie o wynikach swoich badań i o swoich wieloletnich fascynacjach starym Sieradzem opowiedziała prof. Urszula Sowina, a wyniki swoich archeologicznych badań w 2010 roku na sieradzkim rynku skomentował mgr Marek Urbański.
Mgr Jerzy Kowalski odniósł się w roli i znaczenia działalności dr Józefa Stanisławskiego, bohatera jego artykułu, dla Sieradzan.
Ciekawa dyskusja zakończyła spotkanie, które otworzył osobiście, podkreślając znaczenie badań nad starym Sieradzem, prezydent miasta Jacek Walczak.