W dniu 14 czerwca 2013 r. o godz. 13 na terenie Klubu Jednostki Wojskowej 1551 w Sieradzu przy ul. Sienkiewicza 6 odbyło się spotkanie Klubu Historycznego im. Roweckiego “Grota”. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Klubu, zaproszeni goście oraz młodzież z I LO im. K. Jagiellończyka w Sieradzu. Temat spotkania brzmiał: “Stefan Rowecki “Grot”. 70-rocznica aresztowania”. Prelegentem spotkania był dr Tomasz Toborek, który to zgromadzonym przybliżył życiorys S. Roweckiego “Grota” wskazując na pielęgnowane w domu rodzinnym tradycje niepodległościowe a następnie ukazał jego drogę życiową – awans zawodowy i zaangażowanie w działalność organizacji niepodległościowych w czasie I i II wojny światowej. Szczególną uwagę zwrócił na aresztowanie w 1943 r.