17 czerwca 2016 r. w Muzeum odbyło się kolejne spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Sieradzu, podczas którego wysłuchać można było wykładu p.t. „Stosunek władz PRL do obchodów rocznicy Millenium chrztu Polski w 1966 r.” Pani Mileny Przybysz pracownika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi. Prelegentka przedstawiła w szczegółowy sposób spór o kształt polskiego Milenium, kiedy to na ogłoszony przez prymasa Stefana Wyszyńskiego program przygotowujący do Milenium Chrztu Polski, partia komunistyczna pod wodzą Władysława Gomułki odpowiedziała obchodami Tysiąclecia Państwa Polskiego.