21 stycznia w sali wystaw czasowych Rynek 1 otwarta została wystawa p.t.: „Świat wycinanek Józefy Chaładaj”. Na ekspozycji prezentowane są prace artystki z różnych okresów. W sposób szczególny akcent został położony na ostatnie lata. Józefa Chaładaj jest bowiem nie tylko najwybitniejszą i najstarszą sieradzką twórczynią ludową, ale także wciąż czynną artystką pomimo swego dostojnego wieku. Jej specjalnością są wielobarwne mazury o motywach geometrycznych i roślinnych. Wykonuje również jedno- i trójdzielne rózgi  oraz jednobarwne cacka nawiązujące do dawnych sieradzkich tradycji.

Na otwarcie nowej wystawy przybyła osobiście Józefa Chaładaj. Obecni był również Prezydent Sieradza Paweł Osiewała i Starosta Sieradzki Mariusz Bondzior. Obaj podziękowali sędziwej artystce za umiłowanie rodzimego folkloru, wkład w dorobek kulturalny Ziemi Sieradzkiej oraz za wieloletnią społeczną działalność przyczyniającą  się do zachowania, upowszechniania i popularyzacji sieradzkich tradycji w kraju oraz poza granicami Polski.