Muzeum Okręgowe w Sieradzu było gospodarzem spotkania zatytułowanego „Dzieje szpitalnictwa w Sieradzu”. Okazją do jego zorganizowania był przypadający w tym roku jubileusz 165. rocznicy oddania do użytku Szpitala św. Józefa i 600-lecie sieradzkiego szpitalnictwa.

Na spotkanie z całego kraju przybyli do Sieradza byli i obecni pracownicy służby zdrowia, a także historycy zajmujący się dziejami medycyny. Obchody podwójnego jubileuszu rozpoczęły się mszą świętą w kolegiacie, odprawioną w intencji dawnych i obecnych pracowników szpitala.

Uroczystość odbyła się w sali kosmicznej sieradzkiego muzeum. Zorganizowała ją nieformalna grupa „Z pasją dla Sieradza” wraz z miejscowym oddziałem Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Wydarzeniu towarzyszyły prelekcje na temat historii medycyny, rekonstrukcje metod leczenia w dawnych czasach oraz wystawa w sali muzealnej przy ul. Rynek 1. Na tej ostatniej można oglądać m.in. sprzęt medyczny sprzed kilkudziesięciu lat oraz dokumenty i fotografie.

Podczas wystąpień prelegentów nie brakowało nawiązań do początków szpitalnictwa w Sieradzu. – Musimy pamiętać, że gdy powstawał tu pierwszy szpital, Sieradz był jednym z bardziej znaczących miast w Polsce. Oczywiście nie był to szpital w dzisiejszym rozumieniu, bo pełnił on funkcję przytułka, ale takie właśnie były początki szpitalnictwa w ogóle. Jego rozwój w Sieradzu niewątpliwie związany był z miejscowym zakonem dominikanów, a tam gdzie dominiakanie, tam biblioteka i nauka. Przynajmniej jeden z zakonników musiał znać się na medycynie i udzielać porad. W średniowieczu szpitale powstawały właśnie przy klasztorach i kościołach. Były to ośrodki pomagające sierotom i bezdomnym, w nich znajdowali schronienie również żołnierze powracający z wojny – mówił podczas prelekcji prof. Andrzej Felchner, historyk z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, z pochodzenia sieradzanin, syn znakomitego sieradzkiego chirurga dr Jana Felchnera.

Do początków miejscowego szpitalnictwa sięgnął w swoim wystąpieniu również sieradzki lekarz Zdzisław Prajs, przypominając datę 20 marca 1852 roku. W tym dniu społeczności Sieradza przekazano szpital św. Józefa, czyli dzisiejszy tzw. stary szpital przy ul. Nenckiego. – Trzy dni przed oficjalnym przekazaniem, a więc 17 marca, budynek poświęcił ksiądz infułat łaski Andrzej Mulzof. Było to w przeddzień święta patrona, czyli św. Józefa. Pierwszy personel szpitala stanowili: lekarz, ekonom i sekretarz, prowizor apteki, posługacz i posługaczka dla chorych, kucharka oraz stróż podwórkowy. Zarówno stan osobowy, jak i wyposażenie tej placówki nijak się miały do potencjału dzisiejszego szpitala w Sieradzu – opowiadał Zdzisław Prajs.

O posłudze opiekuńczej i szpitalnej przy przy ufundowanym przez rycerstwo sieradzkie w 1415 roku kościele Św. Ducha w Sieradzu opowiadał konfrater z Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie mec. Maurycy Fojcik, natomiast o posłudze Sióstr Miłosierdzia w sieradzkim szpitalu Św. Józefa w II poł. XIX i I poł. XX wieku opowiadała siostra Jadwiga Kisielewska SM ze zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo. 

Po wystąpieniu siostry Kisielewskiej głos zabrała dyrektor Maria Wrocławska, która z niezwykłym ciepłem i serdecznością przedstawiła postać swojego ukochanego dziadka dl. Władysława Milewicza.

Ostatnim wystąpieniem na konferencji było wystąpienie kierownika zakładu medycznego “ELMED” Elżbiety Pokory poświęcone pracy średniego personelu medycznego w sieradzkim szpitalu od XIX wieku do chwili obecnej.

Obecny Szpital Wojewódzki przy ul. Armii Krajowej 7, wraz z placówkami filialnymi przy Nenckiego 2 w Sieradzu oraz w Warcie (Centrum Psychiatryczne) i Rafałówce (Oddział Rehabilitacyjny dla Dzieci), jest największym ośrodkiem medycznym w województwie łódzkim. Kieruje nim dyrektor Magdalena Banach. Organem prowadzącym szpital jest Samorząd Województwa Łódzkiego, stąd obecność na uroczystości Jolanty Zięby-Gzik, członka Zarządu Województwa i Witolda Stępnia Marszałka Województwa.

Lecznica od lat współpracuje z lokalnymi samorządami, w tym z Powiatem Sieradzkim, dlatego na spotkaniu w muzeum nie mogło zabraknąć przedstawicieli miejscowych władz powiatowych. W ich imieniu z okazji jubileuszu wszystkim pracownikom szpitala życzenia złożyli: Starosta Sieradzki Mariusz Bądzior i Prezydent Sieradza Paweł Osiewała. Samorząd Powiatu reprezentował również wicestarosta Marek Kanicki 

T.O.