W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa obchodzonych w Polsce pod hasłem „Dziedzictwo – źródło tożsamości”, a koordynowanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, 20 września odbyła się w Sieradzu edukacyjna gra miejska pn. „Szlakiem zabytków Sieradza”.  Jak sama nazwa wskazuje, ścieżka edukacyjna, wytyczona przez pracowników MOS, a wiodąca od klasztoru podominikańskiego przez Wzgórze Zamkowe, Bramę Krakowską, kościół farny i dom Arego Szternfelda do gmachu Muzeum przy ul. Dominikańskiej 2, miała na celu zapoznanie się w łatwy i przyjemny sposób ze źródłami historycznymi do dziejów naszego miasta.  W grze wzięło udział kilkanaście osób, tworzących wielopokoleniowe zespoły rodzinne – co było szczególnie cennym i pożądanym efektem zabawy. Po ponadgodzinnej wycieczce wokół starego miasta w Sieradzu i rozwiązaniu kwestionariusza z pytaniami, uczestnicy otrzymali nagrody w postaci najnowszej publikacji o historii Sieradza, łaskawie udostępnionej przez CIK w Sieradzu oraz karnet na bezpłatny wstęp do naszego Muzeum do końca 2014 roku. Wszyscy uczestnicy wyrażali zadowolenie i chęć uczestniczenia w następnej edycji lub podobnej grze oraz deklarowali reklamowanie tej formy spędzania wolnego czasy wśród swoich znajomych. Podobnie brzmiące relacje zamieściły również lokalne publikatory.