Ekspozycja stała działu sztuki znajduje się w salach na parterze budynku przy ulicy Dominikańskiej 2. Na uwagę zasługują portrety sarmackie z XVIII i XIX wieku z wizerunkami przedstawicieli rodów szlacheckich zamieszkujących ziemię sieradzką oraz XVII i XVIII-wieczne portrety trumienne i kolekcja rzeźby sakralnej reprezentującej epokę średniowiecza, renesansu i baroku. Wystawę uzupełniają pojedyncze, lecz ciekawe i cenne obiekty, a wśród nich: ornat z wyobrażeniem Madonny Apokaliptycznej z XV wieku, renesansowe odrzwia z dworu w Łopatkach oraz barokowy, bogato zdobiony portal z dworu we Wrzącej. Wypada jeszcze wspomnieć o sali będącej próbą rekonstrukcji wnętrza dworskiego wyposażoną w XIX-wieczne meble, porcelanę i bibeloty z XIX i XX w. Ciąg zwiedzania zamyka pomieszczenie, w którym znajdują się meble pochodzące z dziewiętnastowiecznej apteki sieradzkiej. Ta część ekspozycji, mimo że udostępniona zwiedzającym – jest jeszcze uzupełniana.