Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu zaprasza w dniu 20.10.2016 r. o godzinie 17:00 na wykład Marka Urbańskiego kierownika działu archeologii pt. “Tadeusz Brzeziński założyciel, społecznik, pierwszy powojenny opiekun zbiorów Muzeum”. Miejsce spotkania: ul. Dominikańska 2.