W kamienicy przy Rynku 20 w Sieradzu zostały odkryte dokumenty legionisty Ludwika Piestrzyńskiego. Cenne znalezisko przyniósł do Muzeum Okręgowego w Sieradzu obecny właściciel kamienicy Konrad Jakubowski.

Powyższe dokumenty zostały ukryte w polepie stropowej domu, w którym mieszkał i odkryte podczas remontu.

Możemy z nich odtworzyć już wstępnie życiorys naszego bohatera:

Ludwik  PIESTRZYŃSKI

(* 1897 – + 1942)

Urodził się  16 sierpnia 1897 roku w Łodzi.

Uczęszczał do Pabianickiej 7mio kl. Szkoły Handlowej (w roku szk.1915/16 do szóstej klasy) a następnie (w r. szk. 1916/17) kontynuował naukę w klasie siódmej 2 Gimnazjum Filologicznego w Łodzi.

Przed 1914 rokiem trudnił się, razem z Mieczysławem IWAŃSKIM, sprzedażą znaczków „na cel Polskich Drużyn Strzeleckich”

Do września 1915 roku należał do drużyn skautowskich na terenie Łodzi.

We wrześniu 1915 roku wstępuje do POW, do IV Okręgu, którego Komendantem był Ramocki – Malicki, i  przyjmuje pseudonim „Maryś”.

Od 15 XII 1915 do 1 XII 1916 roku odbywa kurs żołnierski, a następnie –od 29 grudnia 1916 do 8 styczniu 1917 roku kurs podoficerski w Rudzie Pabianickiej.

22 marca 1917 roku wstępuje do 3 p.p. Legionów Polskich (I kompania  6 baonu strzelców), tam bezpośrednim jego przełożonym jest por. Godziejewski.

W miesiącu wrześniu 1917 roku wstąpił do Szkoły Podchorążych; w trakcie kursu ciężko zachorował i przeleżał w szpitalu prawie trzy miesiące.

Po ukończeniu kursu w miesiącu marcu 1918 został wcielony do 1 p.p. w Komorowie, a w październiku 1918 został przydzielony do Baonu Warszawskiego i razem z nim wziął udział w rozbrajaniu Niemców w Warszawie.

W czasie rozbrajania w najważniejszych obiektach i jednocześnie zdobywania Ratusza, cytadeli, jak również zajmowania koszar przy ul. Ciepłej nr 13, wyjechał z batalionem garnizonu warszawskiego, w pierwszych dniach stycznia 1919 r., na front ukraiński w okolice  Rawy Ruskiej i Żółkwi.

19 marca 1919 r. otrzymuje odznakę honorową „ORLĘTA” za udział w walkach legionowych na kresach

W lipcu 1919 r. powraca z batalionem do Warszawy i zostaje przydzielony do centrali kurierów przy Naczelnym Dowództwie W.P. W czasie służby kurierskiej jeździ do Rosji Sowieckiej w charakterze kuriera, jak również był w Kijowie w czasie oblężenia 3 Armii pod dowództwem gen. Rydza Śmigłego przez bolszewików.

6 sierpnia 1919 r. otrzymuje „Krzyż P.O.W.”

30 września 1919 r. otrzymuje Odznakę Pamiątkową I Brygady Wojsk Polskich.

Po demobilizacji i zwolnieniu z wojska 1 lipcu 1921 roku w stopniu plutonowego, zamieszkał w  Sieradzu w domu Penkula (róg obecnych ulic Kościuszki i Żwirki i Wigury; dziś dom ten nie istnieje).

Od 1922 roku pełni szereg ważnych funkcji w organizacjach sportowych, społecznych i samorządowych, a mianowicie:

– radnego Rady Miasta trzeciej kadencji (od 1.06.1930 r. – SDM  s. 256)

– członka Zarządu Towarzystwa Muzycznego „Lutnia” (od VI. 1927 r. – SDM s. 346)

– był w 1922 roku inicjatorem zorganizowania Sieradzkiego Klubu Sportowego „Czarni”, który w 1930 roku przekazał w nadzór Związkowi Strzeleckiemu, co w konsekwencji spowodowało przekształcenie Klubu w Klub Sportowy „Strzelec” (SDM s. 386/7).

W okresie 1 październik 1923 – 1 styczeń 1926 pracuje w Centrali Handlowej Powiatu Sieradzkiego (Sieradz, Szosa Kaliska) w dziale rachuby a następnie na stanowisku kierownika działu Hurtowni Tytoniowej.

17 grudnia 1925 r. zostaje odznaczony „Krzyżem Legionowym”

W 1926 otwiera własny sklep (Rynek 17) z towarami kolonialnymi i wyrobami tytoniowymi, rozszerzony w połowie lat trzydziestych w Handel Win i Wódek towary spożywczo-kolonialne i wyroby tytoniowe.

30 sierpnia 1931 r. bierze honorowy udział w poświęceniu sztandaru Sieradzkiego oddziału Związku Legionistów Polskich

W listopadzie 1939 ucieka z rodziną do Warszawy, tam zostaje aresztowany, przetrzymywany na Szucha i na Pawiaku a następnie   rozstrzelany przez gestapo na Nowym Świecie w 1942 roku.

 JK, Sieradz, 21 stycznia 2015 r.