Wzorem lat ubiegłych, w miesiącu grudniu, odbyły się dla dzieci i młodzieży lekcje muzealne p.t.: „Tradycje bożonarodzeniowe Ziemi Sieradzkiej”. Zajęcia były realizowane w trzech grupach tematycznych: ozdoby choinkowe, maski kolędnicze i szopka bożonarodzeniowa. Ten ostatni temat okazał się szczególnie atrakcyjny dla grup przedszkolnych. Lekcje każdorazowo składały się z dwóch części: pogadanki i zajęć praktycznych. W tym roku w lekcjach wzięło udział 21 grup z następujących placówek: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sieradzu, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu, Szkoła Podstawowa w Brąszewicach, Zespół Szkół Katolickich w Sieradzu, Szkoła Podstawowa w Burzeninie, Szkoła Podstawowa w Ustkowie, Przedszkole nr 4 w Sieradzu, Przedszkole Nr 5 w Sieradzu, Przedszkole nr 4 w Zduńskiej Woli oraz grupa z Warsztatów Terapii Zajęciowej. W sumie w zajęciach uczestniczyło 515 osób.