13.07.2021r. w Muzeum Okręgowym w Sieradzu, miały miejsce  interesujące wydarzenia. Otwarta została najnowsza wystawa czasowa,  nawiązująca do życia, sytuacji i wydarzeń z jakimi spotykali się mieszkańcy Warszawy w latach 1918-1939. Wystawa składa się z dwóch części w pierwszej, zatytułowanej „Umówiłem się z nią na dziewiątą …”   można poznać kulturalne i rozrywkowe życie mieszkańców przedwojennej Warszawy. Prezentowane materiały pokazują  jak wyglądały plaże i wycieczki statkiem na Bielany, najciekawsze kabarety czy dancingi nocnej Warszawy. Można również zajrzeć do najlepszych kawiarni i restauracji miasta ale i również podziwiać teatry czy Zamek Królewski. Przygotowanych zostało ponad 120 zdjęć, obrazów, relacji oraz wspomnień na temat stolicy w dwudziestoleciu międzywojennym. Druga część ekspozycji pt. „Od wojny do wojny .” to wystawa przybliżająca obraz stolicy w okresie od odzyskania niepodległości w 1918 roku aż do jej utraty po wybuchu II wojny światowej. Wśród prezentowanych materiałów znajdują się m.in. fotografie, plakaty, obwieszczenia czy też wycinki prasowe, dzięki którym zwiedzający  mogą poznać lepiej warunki , w jakich przyszło żyć Warszawiakom podczas niemieckiej okupacji. Wystawa składa się z plansz przygotowanych w j. polskim i angielskim prezentujących archiwalia z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie oraz Studium Polski Podziemnej w Londynie. Materiały archiwalne pochodzą z wielu zespołów, wśród najważniejszych należy wymienić: 72/201/0 Zbiór Korotyńskich, 72/204/0 Zbiór afiszów, 72/1620/0 Zbiór fotografii z okresu II wojny światowej, 72/1630/0 Zbiór Zdzisława Marcinkowskiego, 72/1635/0 Zbiór Variów, 72/1950/0 Zbiór otwarty fotografii XX w., 72/3187/0 Zbiór Angeliki i Axela Diexmannów. Jesień 1939 w fotografii. Najnowszą ekspozycję w sieradzkim Muzeum można oglądać do połowy września.

Kolejnym nie mniej interesującym w tym dniu wydarzeniem w sieradzkim Muzeum, było spotkanie w ramach Studium Regionalnego, którego zaproszonym gościem był historyk Marek Król. Wykład poświęcony został 100 letniej historii Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza czyli sióstr Obliczanek w Błaszkach. W roku 1920 siostry przybyły do Błaszek i założyły w miasteczku pensję dla dziewcząt na prawach szkoły średniej. Od tego momentu rozpoczyna się działalność i jednocześnie misja nakierowana na wychowanie młodzieży w duchu katolickim i patriotycznym. Przez wiele lat swojej pracy i różnych przeszkód, które nie omijały zgromadzenia, siostry Obliczanki służyły i służą pomocą miejscowej parafii a obecnie są jedną z najdłużej działających organizacji w historii Błaszek. Po spotkaniu można było nabyć autorską książkę p. Marka Króla o historii Błaszek i kolejach losu przez które przechodziło miasteczko na przestrzeni lat 1867-1939 a także otrzymać pamiątkowy folder poświęcony działalności sióstr Oblicznek w Błaszkach.