Centrum Badań Kosmicznych PAN, Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Muzeum Okręgowe w Sieradzu, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Sieradzkie Centrum Kultury oraz Mariusz Bądzior Starosta Sieradzki i Paweł Osiewała Prezydent Miasta Sieradza zapraszają na VII Sieradzką Konferencję Kosmiczną organizowaną pod patronatem Polskiej Agencji Kosmicznej pn. Dziedzictwo Arego Szternfelda. Dzień pierwszy: KOSMOS WYZWANIEM DLA MŁODYCH, dzień drugi: SŁOŃCE – NAJBLIŻSZA GWIAZDA. Konferencja odbędzie się w dniach 5-6 października 2016 r.