Sprawozdanie z VIII Sieradzkiej
Konferencji Kosmicznej w Sieradzu
odbytej w dniach 4-5 X 2017 r.
pod patronatem
Polskiej Agencji Kosmicznej


Dokładnie w dzień 60-lecia ery kosmicznej – 4 października 2017 r. – rozpoczęły się obrady VIII Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej pod Honorowym Patronatem Polskiej Agencji Kosmicznej.

            Polska Agencja Kosmiczna została również, od tego roku partnerem Strategicznym Muzeum Okręgowego w Sieradzu przy organizacji Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej
i Konferencji następnych.

            Konferencja Sieradzka jest też jedynym przedsięwzięciem w kraju, związanym
z Kosmosem, organizowanym w Światowym Tygodniu Przestrzeni Kosmicznej (World Space Week), ustanowionym przez ONZ w grudniu 1999 roku. Wyjątkowo w tym roku jest ona organizowana także w 80-tą rocznicę wydania fundamentalnej pracy sieradzanina Arego Szternfelda pt. „Wstęp do kosmonautyki”.

            Obrady pierwszego dnia Konferencji, pod hasłem „Kosmos – wyzwaniem dla młodych” odbyły się w sali kosmicznej Muzeum i przeznaczone były dla sieradzkich maturzystów i studentów z regionu łódzkiego, którym umożliwiono spotkanie z przodującymi instytucjami oraz prywatnymi firmami pracującymi i wytwarzającymi materiały i urządzenie do badań kosmosu. Były to więc prezentacje Centrum Technologii Kosmicznych z Instytutu Lotnictwa, firmy Geosystems Polska Sp. z o.o. oraz Hertz Systems Ltd. a także portalu AstroGPS.pl. Było też wystąpienie przedstawiciela Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., który opowiedział m.in. w jaki sposób Agencja Rozwoju Przemysłu wspomaga program przygotowania kadr dla polskiego przemysłu kosmicznego i dla tworzenia projektów związanych z kosmosem. Na konieczność nauczania astronomii i problematyki kosmicznej już w szkole podstawowej zwrócił w swoim wystąpieniu, informując o rozmowach prowadzonych w tej materii z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przedstawiciel Departamentu Edukacji Polskiej Agencji Kosmicznej. Natomiast prezes Mars Society Polska  przedstawił historię udziału zespołów studenckich z polskich uczelni w międzynarodowym Konkursie University Rover Challenge organizowanym od 10 lat w USA. Tradycyjnie już polskie zwycięskie łaziki prezentowane są także na Sieradzkich Konferencjach Kosmicznych. Podobnie w tym roku.

             W tym pierwszym dniu z życzeniami i przesłaniem do młodych uczestników Konferencji zwrócił się: Wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej prof. Marek Moszyński, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Marszałek Jolanta Zięba-Gzik, Starosta Sieradzki Mariusz Bądzior i Prezydent Sieradza Paweł Osiewała. Zamknięciem pierwszego dnia Konferencji był wieczorny, godzinny Koncert Kosmiczny przygotowany przez sieradzką Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia, m.in. z sieradzkim prawykonaniem kosmicznej piosenki 14 minut do startu.

            Obrady drugiego dnia Konferencji pod hasłem „60 lecie ery kosmicznej – kierunek Mars”, toczyły się w Sali Teatru Miejskiego w Sieradzu. Polscy i francuscy naukowcy związani z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, przedstawili najnowsze wyniki badań Marsa, które mogą służyć przygotowaniu bezpiecznego lotu ziemian na tę planetę. Drugi dzień obrad Konferencji przeznaczony był przede wszystkim dla uczniów ostatnich klas wygaszanych gimnazjów i tegorocznych (2017/2018) maturzystów szkół ponadgimnazjalnych. Dlatego m.in. na zakończenie części naukowej tego dnia Dyrektor Departamentu Edukacji Polskiej Agencji Kosmicznej poproszony został  o przedstawienie zebranym projektu ogólnopolskiego programu edukacji kosmicznej przygotowywanego przez Agencję.

            Od II Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej Organizowany jest Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Kosmicznej dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz konkurs plastyczny związany z tematyką konferencji. Laureaci tych konkursów prezentowani są zawsze w drugim dniu Konferencji, a nagrodami są: w konkursie wiedzy teleskopy a w konkursie plastycznym zestawy materiałów plastycznych, wspomagających dalszą twórczość młodych. Nagrody tegorocznym laureatom  wręczali: Wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej prof. Marek Moszyński oraz Wicestarosta Sieradzki Marek Kanicki i Wiceprezydent Sieradza Rafał Matysiak. Ich wręczenie było najbardziej oczekiwanym, przez uczestników konkursów, momentem.

            Na zakończenie głos zabrał Wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej prof. Marek Moszyński podsumowując dwudniowe obrady konferencji, dziękując jej organizatorom
i zapewniając o współpracy Agencji w organizacji przyszłych Sieradzkich Konferencji Kosmicznych.

            Wszystkim uczestnikom, prelegentom i gościom Konferencji podziękowali wspólnie wymienieni  wyżej gospodarze Powiatu i Miasta, wraz z Dyrektorem Muzeum, zapraszając do udziału w przyszłorocznej, IX już, Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej.

            Imprezami towarzyszącymi Konferencji były:

  • Dwudniowy pokaz nieba dla dwudziestu 25-osobowych grup uczniów szkół podstawowych i wygaszanych gimnazjów Sieradza
  • Prezentacja i sprzedaż książek: Krzysztofa Ziółkowskiego Poza Ziemię… Historia lotów międzyplanetarnych,  Andrzeja Branickiego W stronę nieba. Interaktywna szkoła astronomii, Władysława Geislera Ary Szternfeld pionier kosmonautyki; Arego Szterfnelda dialog serdeczny z Miastem oraz wydawnictw redakcji Urania. Album Przemysława Rudzia Niebo wręczaliśmy też laureatom I miejsc w konkursach a uczestnikom jego pozycję Jak to działa?
  • 4 wykłady pracowników Polskiej Agencji Kosmicznej w czterech szkołach ponadgimnazjalnych Sieradza, w pierwszym i drugim dniu Konferencji,
  • pokazy 2 zwycięskich łazików marsjańskich skonstruowanych przez zespoły studenckie z Politechnik: Częstochowskiej (3 miejsce) i Łódzkiej (5 miejsce), tegorocznych laureatów międzynarodowego konkursu University Rover Challenge w USA na pustyni Utah. Warto podkreślić, że w obu wypadkach w zespołach studenckich uczestniczyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zamierzający studiować w tych uczelniach.

 

Reasumując, można powiedzieć, że na Konferencji odmeldowała się znaczna część kierownictwa polskiej kosmonautyki. Byli bowiem na niej:

  • Wiceprezes (prezesa jeszcze nie ma) Polskiej Agencji Kosmicznej prof. dr hab. Marek Moszyński wraz z dyrektorem Departamentu Edukacji PAK prof. dr. hab. Cezarym Szpechtem i pracownikiem tego Departamentu Przemysławem Rudziem,
  • Kierownictwo Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk z przewodniczącym prof. dr hab. inż. Piotrem Wolańskim i wiceprzewodniczącym dr Witoldem Fedorowiczem-Jackowskim,
  • Pracownicy Centrum Badań Kosmicznych PAN na czele z wieloletnim dyrektorem CBK PAN i pierwszym prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej  prof. dr hab. Markiem Banaszkiewiczem.

Sieradz, 9.10.2017 r.