W dniu 15 września w Muzeum odbył się kolejny etap obchodów 60-lecia Koła Terenowego nr 19 Polskiego Związku Niewidomych w Sieradzu. Prezes Koła w Sieradzu pani Eugenia Anna Wewersowicz otworzyła ekspozycję poświęconą historii Koła Terenowego w Sieradzu oraz dziedzinom sportowym i artystycznym dostępnym osobom z dysfunkcją wzroku. Następnie odbyła się prelekcja Alicji Nyziak oraz projekcja filmu „Spotkanie z niewidomym”. Kolejnym punktem programu były przygotowane przez Muzeum warsztaty „Dotknąć zabytek”, na których osoby z dysfunkcją wzroku mogły zapoznać się z zabytkami będącymi w zbiorach działów archeologii i historii, które przeprowadzili kierownicy działów: Marek Urbański i Anna Piestrzeniewicz.