W grudniu w naszym Muzeum odbyła się kolejna edycja „Warsztatów Bożonarodzeniowych”. Zajęcia były realizowane z trzech tematów: ozdoby choinkowe, maski kolędnicze i szopka bożonarodzeniowa. W ramach lekcji uczestnicy poznawali tradycyjne formy świętowania. W sposób szczególny kładziony był nacisk na pokazanie trwałości przekazu kulturowego w Sieradzkim oraz uchwycenie zachodzących zmian. Podczas zajęć nie tylko można było zdobyć wiedzę o obrzędach i tradycjach bożonarodzeniowych, ale także były samodzielnie wykonywanie prac związanych z tą tematyką.

W sumie w tegorocznych warsztatach wzięło udział 17 grup z następujących placówek: Przedszkole Nr 4 w Sieradzu, SP Nr 6 w Sieradzu, SP Nr 9 w Sieradzu, SP Gminy w Sieradzu, Niepubliczna SP „Fun and play” w Sieradzu, SP w Gruszczycach, SP w Słomkowie, Miejsko-Gminna Biblioteka w Złoczewie (SP w Złoczewie), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu oraz DPS Senior + w Sieradzu. Z zajęć skorzystało 321 uczestników z różnych kategorii wiekowych. Wśród uczestników były również osoby niepełnosprawne. Warsztaty były prowadzone przez pracowników Muzeum.