21 lipca 2020 roku w Muzeum Okręgowym w Sieradzu, odbyła się projekcja  etiud filmowych, zrealizowanych w latach 50 w Państwowej Szkole Filmowej w Łodzi. Filmowa podróż do minionej epoki, pokazała  ciekawy obraz dziecięcych wakacji, wczasów szeregowych pracowników fabryk, kopalń i hut a wszystko to w unikalnym klimacie domów wczasowych i  wypoczynku okresu Polski Ludowej.

Wypoczynek mas pracowniczych uważano za jedną z najważniejszych zdobyczy realnego socjalizmu. W roku 1952 oficjalnie przywilej ten uczyniono fundamentem ustroju PRL. Władza dbając o wypoczynek rzesz ludu pracującego miast i wsi nie zapomninała o indoktrynacji. Starano się opracować model wczasów idealnych i słusznych z polityczno-wychowawczą rolą państwa. Dlatego, masową rekreacją zajmował się specjalnie powołany sektor wypoczynku Wydziału Propagandy i Agitacji. Wypoczynek musiał być ściśle związany z obowiązującą polityką kulturalną okresu stalinizmu stając się ideowo-propagandowym narzędziem partii komunistycznej w tworzeniu nowej wizji świata.