Muzeum Okręgowe w Sieradzu zaprasza od 2.12 – 20.12.2019 r. na WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE  dla dzieci i młodzieży (przedszkola i szkoły podstawowe). Lekcje będą obejmowały pogadankę na temat zwyczajów bożonarodzeniowych oraz pokaz wykonania ozdób świątecznych, masek kolędniczych lub szopek.
Czas trwania: 1 godzina
Koszt zajęć dla jednej grupy: 45 zł
Miejsce: Muzeum Okręgowe w Sieradzu, ul. Dominikańska 2.

Grupy do 20 osób, należy zgłaszać przynajmniej z dwudniowym wyprzedzeniem
do działu Etnografii: tel. 693 089 318