Wzorem lat ubiegłych w naszym Muzeum odbyły się warsztaty bożonarodzeniowe. Odbywały się one od 4 do 18 grudnia. W zajęciach wzięło udział 17 grup z następujących placówek oświatowych: SP Nr 1 w Sieradzu, SP Nr 10 w Sieradzu, SP w Wągczewie oraz dzieci z Przedszkola Nr 6 i Przedszkole Sióstr Urszulanek w Sieradzu. Łącznie w warsztatach uczestniczyło 374 dzieci.

Warsztaty były realizowane w dwóch grupach tematycznych: ozdoby choinkowe i maski kolędnicze. Zajęcia praktyczne przeplatane były krótkimi pogadankami na temat zwyczajów bożonarodzeniowych w Ziemi Sieradzkiej.