Wzorem lat ubiegłych również w tym roku, w miesiącach marcu i kwietniu, odbyły się warsztaty wielkanocne. Realizowane były w trzech grupach tematycznych: pisanka, palma i pasyjka wielkanocna. Warsztaty składały się z dwóch części: pogadanki tematycznej oraz zajęć praktycznych, podczas których można było nabyć praktyczne umiejętności wykonywania pisanki palmy lub pasyjki. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem. W b.r. w warsztatach wielkanocnych wzięło udział 17 grup (ok. 400 osób) z przedszkoli i szkół podstawowych z Sieradza oraz z szkół podstawowych z terenu powiatu (SP Brąszewice, SP Włocin, SP Złoczew).