Wzorem ubiegłych lat w miesiącu marcu nasze Muzeum zorganizowało warsztaty wielkanocne dla dzieci I młodzieży. Zajęcia były prowadzone z trzech grup tematycznych: palemka, pisanka i pasyjka wielkanocna. Składały się z dwóch części: pogadanki na temat zwyczajów i obrzędów wielkanocnych  oraz zajęć plastycznych, podczas których poznawano tradycyjne sposoby robienia palemek, pasyjek i zdobienia jajek.

W tegorocznej edycji warsztatów wzięło udział 12 grup dzieci i młodzieży z następujących placówek: Przedszkole Nr 1, Przedszkole Nr 2, przedszkole Nr 3, Przedszkole Nr 5, Oddział Przedszkolny SP w Szabelowie, Zespół Szkół Katolickich w Sieradzu, SOP Nr 10 w Sieradzu oraz Gimnazjum w Brąszewicach. W sumie w warsztatach uczestniczyło 233 osób.