13 stycznia w Muzeum Okręgowym w Sieradzu odbył się wykład “Widzialny znak Niewidzialnego. Rola ikony w XXI wieku” przeprowadzony przez Romana Ziębę.

 Prelegent odpowiadał miedzy innymi na takie pytania jak: czym jest ikona?, Co ikona mówi nam dzisiaj, w czasach postępującej psychologizacji Sacrum i w świecie znoszącym kolejne granice? Jak wyjaśnić jej rosnącą popularność w naszych czasach?

Na spotkaniu była duża frekwencja, przybyli sieradzanie jak i osoby z innych miast. Temat wzbudził duże zainteresowanie. Roman Zięba zapraszał chętnych na kurs pisania ikon, który ma odbyć się w marcu w sieradzkim muzeum.