W niedzielę, 24 listopada 2013 r. złożyli wizytę w sieradzkim Muzeum członkowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie ze Zwierzchnictwa w Polsce. Powodem wizyty była chęć zobaczenia XVII-wiecznych portretów bożogrobców z Wągłczewa, znajdujących się w zbiorach Muzeum.

Kawalerowie i Damy Zakonu będąc poprzedniego dnia (w sobotę) w Wągłczewie, na uroczystościach z okazji 850-lecia przybycia Zakonu do Polski, postanowili bowiem, przy okazji, zapoznać się także z sieradzkimi pamiątkami po bożogrobcach.

Oprócz wspomnianych portretów, zapragnęli zobaczyć również pogrunwaldzki  kościółek św. Ducha (przy którym był szpital i przytułek prowadzony przez bożogrobców) na cmentarzu oraz miejsce pierwotnej jego lokalizacji (przy obecnym starym szpitalu).

Zainteresowanych, zgromadzonych w sieradzkim muzeum, zapoznali z bogatymi dziejami zakonu (w tym i na ziemi sieradzkiej) i z jego aktualną działalnością na świecie i w Polsce. Poinformowali także o chęci upamiętnienie sieradzkich bożogrobców w miejscu pierwotnej lokalizacji pogrunwaldzkiego kościoła Św. Ducha.