Spotkanie po latach, wizyta rodziny Szternfeldów w Sieradzu.

Z zagranicy zaproszenie do udziału w konferencji przyjęły obie córki A. Szternfelda: Maja z Moskwy z Mężem Michaiłem i Elwira z Nowego Jorku z mężem Aleksandrem oraz wnuczka Irena (córka Maji) z Francji i wnuk Ilja (syn Elwiry) z USA. Razem z Mają przyleciała z Moskwy wieloletni kustosz działu szternfeldowskiego w Muzeum Politechnicznym w Moskwie, przyjaciółka rodziny Szternfeldów, Stella Morozowa.

Goście zagraniczni przylecieli do Polski wczesnym popołudniem, 6-go października, w poniedziałek. Zaraz po obiedzie zostali przyjęci przez dyrekcję i pracowników Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w osobach: prof. dr hab. Iwonę Stanisławską wicedyrektora Centrum ds. naukowych oraz prof. dr hab. Zbigniewa b. wieloletniego dyrektora Centrum i  prof. dr hab. Barbarę Popielowską b. wicedyrektor Centrum ds. naukowych, oboje z Zespołu Fizyki Plazmy oraz dr Mirosława Rataja kierownika Laboratorium Fotoniki i Mikromechaniki. Gospodarze przedstawili gościom działalność i dokonania CBK oraz szczegółowo zaprezentowali najważniejsze (z pośród ponad 70-ciu)  urządzenia wykonane przez pracowników Centrum, które  są już umieszczone w aparatach wystrzelonych w kosmos.

Następnego dnia po przyjeździe do Sieradza goście odwiedzili Łódź. W godzinach dopołudniowych zostali przyjęci przez Jolantę Chełmińską Wojewodę Łódzkiego i w niezwykle serdecznej, przyjacielskiej rozmowie przedstawili postać swojego ojca i dziadka, jego dokonania i jego trudne życie. Pani Wojewoda w swoim końcowym wystąpieniu podkreśliła, że region łódzki jest dumny z faktu, że na tej ziemi – w Sieradzu – urodził się i mieszkał, przez ponad dwadzieścia lat, i tu – w Łodzi – pisał swoją epokową pracę „Wstęp do kosmonautyki”, światowej sławy pionier kosmonautyki Ary Szternfeld. Wyraziła też pani Wojewoda zwoje zadowolenie z faktu, że kolejny raz mogła się spotkać z rodziną Szternfeldów. Żegnając się z gośćmi życzyła im zdrowia i wszelkiej pomyślności.

W godzinach popołudniowych goście zwiedzili wystawy w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Park Ocalałych wokół Centrum oraz cmentarz żydowski z polem gettowym przy Brackiej.

Wieczorem tego samego dnia goście spotkali się z Zarządem Towarzystwa Przyjaciół Sieradza, które w czasie ostatniego pobytu Arego Szternfelda w Sieradzu w 1976 r. nadało mu tytuł Honorowego Członka Towarzystwa, oraz z przedstawicielami byłych i obecnych władz samorządowych. Reprezentowali je byli prezydenci: Józef Szubzda i Michał Kłos, zaprzyjaźnieni z A. Szternfeldem oraz obecny Wicestarosta Sieradzki Zbigniew Krasiński i aktualny Prezydent Miasta Jacek Walczak. Byli prezydenci opowiedzieli o swoich kontaktach i rozmowach z Ary Szternfeldem, zarówno podczas jego wizyty w Sieradzu jak i w czasie swoich odwiedzin u uczonego, w jego moskiewskim mieszkaniu. Swoje wizyty w Sieradzu, towarzysząc ojcu, wspominały też córki Arego Szternfelda. Prezydent Walczak i Starosta Krasiński podzielili się swoimi przemyśleniami w jaki sposób postać A. Szternfelda może promować Sieradz i powiat w Polsce i świecie. Prezydent zapowiedział, że w nowej kadencji zamierza wybudować w Sieradzu planetarium, które będzie trwałym pomnikiem A. Szternfelda.

Następnego dnia, w środę, w pierwszy dzień konferencji, panie: córka A. Szternfelda  Elwira i wnuczka Szternfelda Irena spotkały się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu, którą odwiedził  uczony, i z uczniami której długi czas korespondował. W niezwykle ożywionej dyskusji gości z uczniami, ci ostatni dowiedzieli się jak Ary Szternfeld pracował, jakim był ojcem i jak bardzo kochał swój rodzinny Sieradz. Po spotkaniu z młodzieżą goście zwiedzili jeszcze Izbę Tradycji, w której mogli zobaczyć pamiątki związane z wizytą uczonego w tej szkole w 1964 roku.