Czy można było wyobrazić sobie, czym dla Sieradza i jego mieszkańców będzie wrzesień 1939 i jak  zmieni oblicze miasta? Jak zachowali się zwykli ludzie w obliczu nadciągającej wojennej zawieruchy? Na te i inne pytania odpowiadali we wtorek 01.09.2020 r w Muzeum Okręgowym w Sieradzu , regionalista Jan Pietrzak I pasjonat historii II wś. Maciej Milak. Spotkanie poświęcone 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej, wypełniły archiwalne fotografie, relacje, wrażenia oraz cytaty z pamiętników osób które w dniach 1-5 września 1939 roku przebywały w mieście. Już pierwsze naloty bombowe na Sieradz wywołały dramat I traumę wśród ludności cywilnej, obserwującej nieporadne I nieskoordynowane działania władz, które prowadziły do chaosu. Dodatkowo, panującą już sytuację potęgowała  informacja o zniszczeniu Wielunia I wielu zabitych. Wycofujące się wojsko, niszczące mosty aby uniemożliwić przeprawę przez rz. Wartę nadciągającym wojskom niemieckim, uciekająca w obawie o życie, ludność cywilna pozostawiły miasto samotne I wyludnione. W drugiej części spotkania, wyświetlony został film dokumentalny, ukazujący przyczyny I mechanizmy, które bezpośrednio miały wpływ na wybuch II wojny światowej. Zebrani mogli prześledzić dojście do władzy Adolfa Hitlera, usiłującego przeobrazić swoje państwo w imperium totalitarne, łamiącego postanowienia traktatu wersalskiego, głoszącego hasła o odrodzeniu potęgi niemieckiej. Wykorzystującego nacjonalistyczne i rewizjonistyczne programy oraz ideologie nawołujące do zdobycia siłą przestrzeni życiowej dla niemców. Zajęcie Austrii a następnie Czechosłowacji ujawniło jasno plan Hitlera co do krajów Europy wschodniej. Narody słowiańskie traktował jako „pod ludzi” – które miały stanowić jedynie tanią siłą roboczą dla ich niemieckich “panów”. Przez sześć lat trwania wojny (1939-45), największe straty ludności poniosła Polska, bo aż 6 milionów, 40% naszego majątku narodowego uległo zniszczeniu. Jednak dane statystyczne nigdy nie wyrażą strat jakie poniesiono od strony moralnej i w dziedzinie kultury duchowej. W II wojnie światowej wzięło udział 61 państw, 53 mln ludzi poległo lub zmarło na wskutek epidemii głodu i działań wojennych z tej liczby 20 milionów było ofiarami terroru i ludobójstwa . Łączne wydatki na prowadzenie wojny osiągnęły sumę 1,166 biliona dolarów.