W dniu 25 sierpnia w naszym Muzeum odbyło się spotkanie na którym wspominano zasłużonego dla sieradzkiego lecznictwa doktora Kazimierza Trybuchowskiego. Jego sylwetkę przedstawił pediatra, doktor Jerzy Strzemieczny.

 Doktor Kazimierz Trybuchowski urodził się w Łodzi 24 VIII 1901 r. Po ukończeniu łódzkiego gimnazjum rozpoczął w 1920 r. studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego. Po ukończeniu studiów w 1927, jako lekarz specjalista z zakresu chorób wewnętrznych i zakaźnych, podjął pracę w II Klinice Chorób Wewnętrznych w Poznaniu, gdzie pracował do 1929 r. Przed II wojną światową jako lekarz pracował w Dłutowie k. Łodzi, w Brodnicy na Pomorzu i w Grzegorzewiczach k. Koła. W 1935 r. przyjechał do Sieradza, gdzie pracował jako lekarz powiatowy. W grudniu 1939 r. został wraz z rodziną wysiedlony do Generalnej Guberni. Do Sieradza powrócił w lutym 1945 r. i rozpoczął pracę w sieradzkim szpitali. Od 1 lutego 1948 pełnił funkcję ordynatora oddziału wewnętrznego i zakaźnego, prowadząc równocześnie poradnię internistyczno – konsultacyjną. Z dniem 1 grudnia 1962 r. powołany został na stanowisko dyrektora sieradzkiego szpitala, którą to funkcję pełnił do czasu przejścia na emeryturę w 1973 r. Trzy lata później, 17 marca 1976 r. zmarł i pochowany został na sieradzkim cmentarzu.

Postać doktora Kazimierza Trybuchowskiego wspominana była ciepło przez uczestników spotkania, zarówno jego współpracowników jak i pacjentów.