W dniu 23 marca przybyli do muzeum mogli posłuchać wykładu historyka dr. Marka Króla, dyrektora Publicznego Gimnazjum w Błaszkach. Tematem prelekcji była postać gen. Józefa Lipskiego, właściciela Błaszek na przełomie XVIII i XIX wieku, w przypadającą w tym roku 245 rocznicę jego urodzin i 200. rocznicę śmierci.

         Józef Lipski h. Grabie urodził się w 1772 r. w Cielcach. Był właścicielem znacznych jak na warunki sieradzkiego włości, m.in. Błaszek, Gzikowa i Miłkowic. W wieku dwudziestukilku lat zgłosił się do powstania kościuszkowskiego, które wspierał również finansowo (wystawił oddział kawalerii, przez siebie kompletnie wyposażony). Został mianowany generałem ziemi sieradzkiej i miał duży wpływ na powstanie w sieradzkiem. Część jego wojsk służyła później w armii Księstwa Warszawskiego. Gen. Józef Lipski był również wzorowym gospodarzem swoich włości Za jego czasów nastąpił szybki rozwój Błaszek. Po pożarze miasta w 1787 roku wytyczony został nowy plan przestrzenny. Sprowadził licznych rzemieślników, nadają im działki pod zabudowę. W tym czasie odbywało się rocznie dziesięć jarmarków w mieście. Na cele oświatowe wystawił w Błaszkach szkołę, w której oprócz nauki pisania, czytania i matematyki w zakresie czterech działań, uczono również religii, moralności i zajęć praktycznych. W swoich włościach wybudował nieistniejące dzisiaj pałace w Błaszkach i Gzikowie. W 1779 roku wystawił w miejscu spalonego, drewnianego kościoła nową, murowaną świątynię, w której został pochowany w 1817 roku, w wieku 45 lat.