W czwartek 18 lutego odbyło się kolejne spotkanie w ramach Studium Regionalnego. Prelegentka Barbara Cichecka, dyrektor Muzeum Miasta i Rzeki Warty, przedstawiła postać zasłużonego dla polskiej psychiatrii, związanego z Wartą, lekarza Witolda Łuniewskiego.

Urodzony w Warcie 15 stycznia 1881 r., po ukończeniu gimnazjum w Kaliszu, rozpoczął studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów w 1905 r. wyjechał do Szwajcarii, gdzie odbywał praktykę w klinice psychiatrycznej w Zurychu. Po powrocie do kraju w 1906 r. podjął pracę w szpitalu psychiatrycznym w Kochanówce pod Łodzią. Z inicjatywy Rady Dobroczynności Publicznej Guberni Kaliskiej w 1909 r. zorganizował zakład psychiatryczny w Warcie. W r. 1919 został dyrektorem szpitala dla psychicznie chorych w Tworkach pod Warszawą. W 1923 r. uzyskał tytuł doktora medycyny, zaś w r. 1932 stopień docenta. Doktor W. Łuniewski był wybitnym specjalistą w zakresie psychopatologii i psychiatrii sądowej. Napisał przeszło 50 prac naukowych, w tym podręczników z dziedziny psychiatrii sądowej. Był konsultantem i doradcą w kilku naczelnych instytucjach krajowych oraz członkiem wielu towarzystw lekarskich, w zarządzie których  zasiadał. Funkcję dyrektora szpitala w Tworkach sprawował do 1940 r., kiedy to  dyrektorem administracyjnym został Niemiec. Dr W. Łuniewski zmarł 21 stycznia 1943 r. w Tworkach i został pochowany na cmentarzu tamtejszego szpitala. W 1947 r. jego zwłoki przeniesione zostały do grobowca rodzinnego w Warcie.

Wśród grona słuchaczy, którzy wysłuchali prelekcji, w spotkaniu uczestniczyła także delegacja szpitala psychiatrycznego z Warty z Katarzyną Przysuchą, Zastępczynią Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu d/s psychiatrii.