16 listopada w Muzeum gościliśmy Barbarę Cichecką, dyrektorkę Muzeum Miasta i Rzeki Warty w Warcie, z wykładem poświęconym doktor Eugenii Kaleniewicz.

“Miała zostać nauczycielką lub lekarzem, została lekarzem psychiatrą, ale całe życie była również pedagogiem, każdemu potrafiła przekazać wiedzę, wskazywała jak rozwiązać problemy i nie przeszkadzało to, że jej uczniami raz byli młodzi, a innym razem całkiem dojrzali ludzie…”

                                               (Barbara Cichecka, dyrektor Muzeum Miasta i Rzeki Warty w Warcie)

Eugenia Kaleniewicz dyplom lekarza otrzymała w 1933 r. W lipcu 1936 r. objęła stanowisko asystenta w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie chorych w Warcie. Łączyła pracę zawodową z działalnością społeczną. W 1946 założyła amatorski zespół teatralny złożony z pracowników i pacjentów, który dla pierwszych był szansą poznania i zaistnienia w świecie teatru amatorskiego, dla drugich zaś spełniał rolę terapeutyczną. Aktywnie działała w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym (PTTK). W 1953 wraz z psychologiem szpitalnym Edwardem Chmayem, który doprowadził do utworzenia lokalnego oddziału PTTK znalazła się w gronie członków – założycieli. Od 1965 działała w składzie Zarządu Oddziału PTTK m.in. opracowała szlak pieszy im. Kazimierza Deczyńskiego. Chcąc pobudzić społeczną aktywność mieszkańców Warty doprowadziła do powołania w 1986 Towarzystwa Przyjaciół Miasta i Rzeki Warty. Największym jej osiągnięciem było przekształcenie w 1981 Izby Regionalnej w Muzeum Miasta i Rzeki Warty. Działała w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej, Towarzystwie Psychiatrycznym, Towarzystwie Kultury Teatralnej, Lidze Kobiet wygłaszając w tych organizacjach odczyty, organizując spotkania i wycieczki.