W dniu 31.08.2018 r. w Muzeum Okręgowym w Sieradzu, miało miejsce przekazanie do zbiorów muzealnych pałasza będącego rodzajem broni białej,  przeznaczonej do cięć i sztychów. Znalazcą tego rzadkiego i historycznie cennego zabytku  jest sieradzanin Pan Jakub Gibki. Wspomnianą broń prawdopodobnie z przełomu XVIII/XIX w., odkrył przypadkowo podczas zażywania kąpieli w rzece Warta. Pozyskany przez sieradzkie muzeum pałasz, przejdzie wkrótce żmudne zabiegi konserwacyjne. Być może pozwolą one na dokładną periodyzację zabytku oraz wskażą warsztat rzemieślnika lub manufakturę  która tę broń wykonała.