Serdecznie gratulujemy Panu Markowi Urbańskiemu, starszemu kustoszowi Muzeum Okręgowego  w Sieradzu, kierownikowi Działu Archeologii i Paleontologii, przyznanej przez Sejmik Województwa Łódzkiego Nagrody w Dziedzinie Kultury. Na to wyróżnienie złożyła się dotychczasowa praca naukowa oraz działalność społeczno-kulturalna naszego kolegi. Pan Marek Urbański rozpoczął pracę w Muzeum w  1981 r. Prowadził  min. szeroko zakrojone badania archeologiczne części przeworskiej wielkiego cmentarzyska w Niechmirowie-Małej Wsi, a także podejmował badania innych stanowisk z wielu epok. Łącznie, jako pracownik Muzeum w Sieradzu kierował pracami na ponad 23 stanowiskach archeologicznych. Swoją dotychczasową pracę i osiągnięcia poparł wieloma publikacjami naukowymi. Z ramienia Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, zaproszony został do grupy eksperckiej, uczestnicząc przez 3 sezony w ekshumacjach żołnierzy polskich w Charkowie.