06. grudnia 2012r. otwarto w naszym Muzeum wystawę czasową pt. “Wystawa na spacerze”. Prezentuje ona najciekawsze zabytki z wystaw stałych, eksponowanych w budynku głównym Muzeum przy ul. Dominikańskiej 2, zamkniętym na najbliższe pół roku, ze względu na trwający remont. Odnosi się ona do historii naszego regionu i składa się z trzech części: archeologicznej, etnograficznej i artystyczno-historycznej.
W części archeologicznej prezentowane są eksponaty reprezentujące rozwój osadnictwa na terenie Sieradza i okolicy od średniowiecza do okresu nowożytnego. Pochodzą one głównie z prac wykopaliskowych prowadzonych na terenie Wzgórza Zamkowego, sieradzkiej starówki oraz cmentarzyska szkieletowego w pobliskim Brzegu.
Na część artystyczno-historyczną składają się portrety sarmackie przedstawicieli sieradzkich rodów szlacheckich, XIX-wieczne meble oraz wyroby rzemiosła artystycznego (m.in. porcelana miśnieńska z XVIII w.).
Etnograficzna część ekspozycji została poświęcona głównie sieradzkiej sztuce ludowej. Najliczniej prezentowana jest rzeźba ludowa. Na wystawie można podziwiać prace Szczepana Muchy, Stanisława Korpy i Jerzego Kaczmarka – najwybitniejszych rzeźbiarzy ludowych z terenu Ziemi Sieradzkiej. Ukazane zostały również wycinanki autorstwa znanych i cenionych sieradzkich wycinankarek, m.in.: Józefy Chaładaj, Marii Pawlak, Józefy Dominiak i Józefy Furmańskiej. Na wystawie spotykamy przykłady ludowego zdobnictwa, garncarstwa oraz tkactwa. Pokazano także odmiany sieradzkiego stroju ludowego.