20 maja 2012 r. w Sieradzkim Parku Etnograficznym odbyły się XI Spotkania Folklorystyczne Polski Centralnej “Od Kujawiaka do Oberka – autentyzm i inspiracje”. W tegorocznym konkursie wystąpiło 11 kapel i 9 solistów z terenu województwa łódzkiego w trzech kategoriach: kapel autentycznych, solistów-instrumentalistów oraz zespołów inspirowanych folklorem. Występujący artyści prezentowali wysoki wyrównany poziom, ukazując bogactwo muzycznych tradycji. Fundatorami nagród dla laureatów było Starostwo Powiatowe w Sieradzu, Urząd Miasta Sieradza, który przekazał środki Fundacji Wspierania Kultury Miasta Sieradza oraz Łódzki Dom Kultury. Wśród przybyłych gości obecni byli Prezydent Miasta Sieradza Jacek Walczak, Przewodniczący Rady Miasta Sieradza Tomasz Olejnik oraz Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Elżbieta Cieślak reprezentująca Starostę Sieradzkiego. Dodatkową atrakcją był występ gościa specjalnego kapeli “Huculi Mikołaja Iliuka z Werchowyny” z Ukrainy. W trakcie trwania konkursu swoje prace prezentowali uznani sieradzcy twórcy ludowi: Józef Bogusławski (rzeźba) i Kazimiera Balcerzak (wycinanka, haft, zdobnictwo). Można było nabyć miód z sieradzkiej pasieki Bogusława Pietrzaka.