31 maja 2015 r. w Sieradzkim Parku Etnograficznym odbyła się już czternasta edycja Spotkań Folklorystycznych Polski Centralnej „Od Kujawiaka do Oberka – autentyzm i inspiracje”. W tym roku do konkursu przystąpiło 14 kapel autentycznych, 5 kapel opracowanych, 4 zespoły tańca ludowego, 4 pary taneczne, 8 solistów-instrumentalistów i 1 zespół inspirowany folklorem. Łącznie na scenie sieradzkiego skansenu wystąpiło ok. 180 artystów pochodzących z terenu całego województwa łódzkiego oraz powiaty kaliskiego. Zaprezentowali się zarówno muzycy znani i cenieni, nie jednokrotnie wyróżniani na licznych konkursach i przeglądach, jak i osoby młode, niewątpliwie utalentowane, zaczynające dopiero swą przygodę z folklorem. Poziom artystyczny był bez wątpienia wysoki, ale zarazem bardzo wyrównany, co znalazło odzwierciedlenie w werdykcie jury. Członkami komisji konkursowej byli Ewa Sławińska-Dahlig (etnomuzykolog z Łódzkiego Domu Kultury), Małgorzata Dziurowicz-Kaszuba (etnograf z Łódzkiego Domu Kultury) i Teresa Dębska (instruktor tańca ludowego, dawny pracownik sieradzkiego Powiatowego Ośrodka Kultury). Nagrody dla uczestników konkursu ufundowało Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Starosta Sieradzki oraz nasze Muzeum. Organizatorzy korzystali także z pomocy Pana Prezydenta Miasta Sieradza, Łódzkiego Domu Kultury oraz z życzliwości lokalnych mediów: Dziennika Łódzkiego, Naszego radia Sieradz i Sieradzkiej TV Media.

W trakcie obrad jury wystąpiła Kapela Piotra Kaznowskiego (dawany zespół Raducz) z Warszawy. Zespół jest laureatem przeglądu „Nowa Tradycja”, zaproszony był również do Kazimierza Dolnego na tamtejszy Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych.

Spotkaniom towarzyszyły prezentacja sztuki i rękodzieła ludowego. Na stoiskach byli sieradzcy twórcy ludowi: Kazimiera Balcerzak (wycinanka), Józef Bogusławski (rzeźba), Józef Bobrowski (plecionkarstwo), Justyna Piaseczna-Gibka (papieroplastyka), Teresa Janakowska (haft, koronka), Paweł Olejniczak (rzeźba), Wioletta Pisarska (tkactwo) i Irena Sapiejka (koronka, szydełko). Można było nie tylko oglądać gotowe prace, ale także poznać techniki warsztatu artystycznego.

Przegląd konkursowy cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności. Obok sieradzan pojawili się także goście z terenu całej Polski.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY