Muzeum Okręgowe w Sieradzu informuję, że 4 września 2021 r. w Sieradzkim Parku Etnograficznym  odbędą się XX Spotkania Polski Centralnej „Od Kujawiaka do Oberka – autentyzm i inspiracje”. Przegląd konkursowy organizowany jest nieprzerwanie od 19 lat. Spotkania są najważniejszą imprezą folklorystyczną na terenie powiatu sieradzkiego i j jedną z największych w Polsce Centralnej. Konkurs gromadzi artystów ludowych prezentujących folklor muzyczny i taneczny regionów:sieradzkiego, kaliskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, piotrkowskiego, radomskiego, rawskiego, wieluńskiego, i wieruszowskiego. W spotkaniach biorą udział wielokrotni laureaci przeglądów w Kazimierzu Dolnym, a także zdobywcy nagród im. Oskara Kolberga.

Tegoroczny konkurs odbywać się będzie w 6 kategoriach: kapele autentyczne, kapele opracowane, soliści-instrumentaliści, pary taneczne, grupy taneczne oraz zespoły inspirowane folklorem. Dla laureatów przeglądu konkursowego przewidziane są nagrody.

Muzeum Okręgowe w Sieradzu zaprasza artystów i zespoły ludowe do udziału w konkursie. Uczestnicy spotkań proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń (w załącznikach: karta zgłoszeniowa, klauzula zgody przetwarzania danych osobowych RODO) do dnia 25.08.2021 r.

Muzeum Okręgowe w Sieradzu zaprasza również wszystkich miłośników folkloru do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Przeglądowi towarzyszyć będą pokazy sztuki i rękodzieła ludowego prowadzone przez sieradzkich twórców ludowych.

Wstęp bezpłatny!

Wszelkie informacje udziela Paweł Kieroń (Muzeum Okręgowe w Sieradzu),
tel. 43/827-16-39 lub 693-089-318.

XX Spotkania Polski Centralnej „Od Kujawiaka do Oberka – autentyzm i inspiracje” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronat nad konkursem objął Starosta Sieradzki i Prezydent Sieradza. Współorganizatorem jest również Łódzki Dom Kultury.

Załączniki:

Regulamin,
Karta zgłoszeniowa,
Klauzula zgody przetwarzania danych osobowych RODO