PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY

4 września 2021 r. w Sieradzkim parku Etnograficznym odbyły się jubileuszowe XX Spotkania Folklorystyczne Polski Centralnej „Od Kujawiaka do Oberka – autentyzm i inspiracje”. Organizatorem tegorocznego przeglądu było Muzeum Okręgowe w Sieradzu, a współorganizatorem podobnie jak w poprzednich latach był Łódzki Dom Kultury. Konkurs mógł odbyć się dzięki dofinansowaniu projektu ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących ze środków Funduszu promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Patronat nad wydarzeniem objęło Starostwo Powiatowe w Sieradzu oraz Urząd Miasta Sieradza.

Do konkursu zgłosiło się 11 kapel autentycznych, 6 opracowanych, 5 solistów-instrumentalistów, zespół taneczny, 4 pary taneczne oraz 2 zespoły inspirowane folklorem. Ostatecznie do rywalizacji przystąpiło 10 kapel autentycznych, 5 opracowanych, 5 solistów-instrumentalistów, 1 zespół taneczny, 4 pary taneczne i 2 grupy inspirowane. Występujący artyści pochodzili z powiatów kaliskiego, łowickiego, opoczyńskiego, przysuskiego, sieradzkiego, skierniewickiego, tomaszowskiego, wieluńskiego i zgierskiego. W sumie na scenie sieradzkiego skansenu wystąpiło 76 artystów ludowych prezentujących bogactwo folkloru muzycznego i tanecznego swych regionów. Wśród występujących zarówno byli laureaci festiwali i konkursów folklorystycznych (m.in. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą) oraz zdobywcy nagród im. Oskara Kolberga, jak i młodzi wykonawcy, którzy pragną kontynuować lokalne tradycje muzyczne.

Rywalizacja odbywała się w sześciu kategoriach konkursowych (patrz Regulamin): kapel autentycznych, kapel opracowanych, solistów-instrumentalistów, zespołów tanecznych, par tanecznych oraz zespołów inspirowanych folklorem. W każdej z kategorii  zostali wyłonieni tegoroczni laureaci oraz przyznano nagrody (patrz Protokół). Prezentowane formy muzyczne i taneczne, jak i umiejętności artystów zostały wysoko ocenione przez jury.

Podczas trwania przeglądu można było podziwiać prace zaproszonych do współpracy sieradzkich twórców ludowych oraz poznać techniki ich warsztatu artystycznego. Zaprezentowali się tacy twórcy jak Grażyna Kwapisz z Woźnik (haft), Aleksandra Adamas z Warty (wycinanka) oraz Paweł Olejniczak z Sieradza (rzeźba). Izabela Domańska uczyła pracy z gliną oraz sposoby obsługi koła garncarskiego.

Podczas obrad jury odbył się koncert folkowej grupy „Napięcie” z Łodzi.

Z przebiegu konkursu została sporządzona dokumentacja fotograficzna, filmowa i dźwiękowa, która po opracowaniu będzie dostępna na stronie internetowej muzeum Okręgowego w Sieradzu w zakładce Teka Folkloru (obszerne fragmenty) lub w dziale etnograficznym sieradzkiego Muzeum (całość). Miłośników folkloru oraz wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do korzystania z udostępnionych materiałów.

Regulamin,