Od idei szternfeldowskich do osiągnięć współczesnej kosmonautyki to wystawa na której prezentowana jest postać urodzonego w 1905 roku w Sieradzu, światowej sławy uczonego Arego Szternfelda, twórcy kosmonautyki. Ary Szternfeld stworzył teorię przelotu rakiet wielostopniowych przez atmosferę ziemską, wyliczał i optymalizował tory lotów międzyplanetarnych statków kosmicznych. Jego dokonania stały się podstawą do opracowania szeregu konkretnych rozwiązań w dziedzinie kosmonautyki.