W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Muzeum Okręgowe w Sieradzu wraz z oddziałami jest nieczynne dla zwiedzających od dnia 12.03.2020 r. do odwołania. Jeśli to możliwe sprawy administracyjne prosimy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej mos@pro.onet.pl lub telefonicznie 43 827 16 39.

Muzeum Okręgowe w Sieradzu zostało zobowiązane do podjęcia działań profilaktycznych, które mają na celu zmniejszenie potencjalnego ryzyka epidemiologicznego związanego z koronawirusem. 

Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa i higieny, które pozwolą chronić zdrowie nas wszystkich:

  • należy często i dokładnie myć ręce mydłem i wodą i/lub dezynfekować je;
  • podczas kaszlu lub kichania należy koniecznie zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, którą należy natychmiast wyrzucić do śmieci i dokładnie umyć ręce;
  • należy unikać kontaktu z osobami gorączkującymi oraz kaszlącymi;
  • po każdym przebywaniu w skupiskach ludzkich, po podróży środkami komunikacji miejskiej oraz po wizycie w sanitariatach należy dezynfekować ręce;
  • w razie pojawienia się takich objawów jak: gorączka, ból mięśni, kaszel i trudności w oddychaniu, należy skontaktować się z ośrodkiem sanitarno-epidemiologicznym.

Zalecane jest bieżące śledzenie komunikatów i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia
oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych zamieszczanych na stronach internetowych: www.gis.gov.pl www.gov.pl/web/zdrowie

Informacje dotyczące koronawirusa można uzyskać dzięki całodobowej infolinii NGZ: 800 190 590.